Oudercommissie

De Oudercommissie (OC) van Poespas bestaat op dit moment uit 6 ouders. De leden vertegenwoordigen de babygroep en de peutergroep. 

OC-leden praten mee over uiteenlopende zaken zoals de uitvoering van het kwaliteitsbeleid, het pedagogisch beleidsplan en openingstijden. 

Ook organiseert de OC jaarlijks een ouderavond en de ouder-kind-dag, zet zij onze medewerkers in het zonnetje op de Dag van de pedagogisch medewerker en zorgt ze voor feestelijke activiteiten, bijvoorbeeld rondom Sinterklaas. Meer informatie vind je in het Reglement oudercommissie Poespas.

Heb je vragen of wil je zelf misschien lid worden van de oudercommissie? Neem vrijblijvend contact op via ocpoespas@gmail.com