Poespas is een geregistreerde kinderopvangvoorziening. Dat houdt in dat wij zijn goedgekeurd door de gemeente en de GGD. 

Elk jaar wordt een inspectie uitgevoerd om te controleren of kinderdagverblijven aan de gestelde eisen voldoen.  In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) kun je alle rapporten van alle kinderopvangvoorzieningen inzien.