De overeenkomst voor opvang wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, met inachtneming dat het kind niet ouder is dan 4 jaar. In bijzondere gevallen kun je schriftelijk of per e-mail verlenging aanvragen. De overeenkomst kan tussentijds worden beëindigd of aangepast en deze wijzigingen dienen een maand van tevoren schriftelijk of per e-mail ingediend te worden.
Meer info over betalingsvoorwaarden e.d. kunnen in een latere fase aan bod komen (bijvoorbeeld in het contract of iets dergelijks)